Tarih

Tarih Haberleri

Kırcaali şehri kurtarılmış mı, yoksa işgal mi edilmiş...

* "Kırcaali'nin Kurtuluş Günü" kutlamaları, he vicdan sahibi Türkü derinden üzmektedir.* Gerçeklerin bilinmesinde yarar vardır, çünkü susmak bir suça ortak olmak demektir.* Şimdilerde Kırcaali'nin kurtuluşunu kutlayanlar iyi düşünsünler, Bulgar Ordusu, kimi ve kimden kurtarmıştır?* Bütün bu gerçekler bilinirken, günümüzde Kırcaali Türk halkının sinir uçları ile oynanması, ne insanidir ne de huzura ve barışa hizmet eden bir davranıştır.

Rodoplar'ın "Kötü Adamları"

* Bizim burada bahsedeceğimiz şahıslar genelde Rodoplar'ın "başıbozukları" olarak anılır.* Bulgarlar, bu yiğitlerimize karşı savaştılar, bir kısmını şehit ettiler; fakat yazdıkları kitaplara bazılarının adlarını not ettiler. * Benim sözünü edeceğim kahramanlar, Rodoplar'daki Türk varlığı için kanlarını akıtmış olsalar da, ne Türk tarihinde bir yer aldılar ne de başka kaynakçalarda gereken şekilde tanıtıldılar...* O dönemde, Bulgaristan Ordusu'na karşısına mertçe savaşan, günümüzde ise unutulmaya yüz tutmuş kahramanlarımız kimlerdir? Bugün kaç kişinin onlardan haberi var, acaba?

Kırcaali Medresesi - Harika bir Tarihi Eser

* Sonunda Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Profesör Komaratsev tarafından çizilen projenin hayata geçirilmesine karar veriliyor.* Halk, fakir zengin bir olup Medrese yapımı için kolları sıvıyor. Bağışlar ve her yıl kesilen kurban derilerinin satışından elde edilen paralar Medrese binasının yapımı için kullanılıyor. * Medrese binasının yapımına 1923 yılında başlanıyor ve 1928 yılının sonunda da tamamlanıyor.*Kırcaali'yi ziyaret eden herkesin mutlaka gidip görmesi gereken harika bir tarihi eserdir.

Mestanlı'daki Elmalı Baba Medresesi

* Elmalı Baba medresenin kayıtlarda ilk kuruluş tarihi olarak 1386 yılı verilmiştir. * Osmanlı dönemi boyunca, bu eğitim yuvası sarayın, bölge mülkî ve yerel idarecilerin, Edirne Müftüsü'nün desteği, gözetimi ve denetimi altında bulunuyordu. * Osmanlı'nın, bu ciddi eğitim müessesinde din eğitiminin yanı sıra, matematik ve astronomi dersleri de verilmekte. * Elmalı Baba Külliyesi'nin bugünkü halini Mestanlı doğumlu cömert iş adamı Hüsnü Bey ve oğlu Fuat Güven kardeşlerimize borçluyuz.

Mestanlı Türk Lisesinin kuruluşu ve olaylı günleri

* Kasabamızı âdeta bir gerdanlık gibi süslemekte. * Her çocuk okuma imkanı bulamıyordu. Fakirlikten ve çaresizlikten kıvranan yerel halk cahil bırakılmıştı. Türklerin yüzde doksanı ne okumayı ne de yazmayı biliyordu. * Türk toplumuna önderlik yapan kişileri yurtlarından uzaklaştırarak bir nevi temizlik yapmıştı. * Yanlış okumadınız, 1980'lerde Bulgaristan'da Türk yoktur diyenler, 1950'lerde Türk mektepleri açıyordu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çalışacak olan Bulgarlara bile Türkçe öğretildi. * Birçok Türk genci, daha iyi bir hayat umuduyla, kendini partinin dümen sularına bıraktı ve bir çoğu ise ilerleyen yıllarda kızıl cehennem girdabında savrulup yok olup gitti...

İsmail Hakkı Tonguç Neyi Değiştirir

*** Bir sabah kalktığında, yağan yağmur, küçük kardeşinin beşiğini doldurmuştu. O kardeşini kaybetti... *** Kastamonu Muaallim Mektebine gönderildi. Sabah olduğunda okulun kahvaltısına kalktı, 'Karnımı ilk defa 21 yaşında doyurabildim' dedi.*** Öğretmen çocukları çatının akmayan yerine toplamış yumak olmuşlardı. 'Eyvah' dedi, ' Bu öğretmen, yürekli bir öğretmen ama belli ki Köy Enstitüsü mezunu değil.'***Oradan ayrılırken, öğretmenin cebine kartını bıraktı. Atına bindi, şiddetle yağan yağmura aldırmadan yoluna devam etti.

Sarıkovanlık Camii, gönüllü sponsorlar beklemekte...

*** Camilerimiz ve mescitlerimiz, halkımız bir arada tutmuşlar, bir araya getirmişler. Onlar bizim tarihsel ve kültürel mirasımızdırlar.*** Sarıkovanlık Camii'nin temelleri, birkaç yıla varmaz çökecektir ve 500 yıllık tarihi bir Osmanlı eserinin yerinde yeller esecektir.*** Bu, fazla büyük olmayan eseri, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ve restore edip daha uzun yıllar ayakta tutabiliriz.

Deliorman Türklerine dair...

* Bu bölge hâlâ Türklerin yoğun olarak oturdukları yerlerden biridir. Yerli halk tarafından böyle adlandırılmasının sebebi ağırlıklı olarak meşe, gürgen ve kızılcık ağaçlarından oluşan çok sık ve geçit vermez ormanlarla örtülü olmasından ileri gelmektedir. Osmanlı arşivlerinde ise ismi "Deli orman" olarak geçmektedir.

29 Ocak Gümülcüne Olayı

*** Artık o noktadan sonra sabrın yeri yoktu, korkunun yeri yoktu, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!’ demeye yer kalmamıştı. Çünkü olay yeni doğan bebekten, mezardaki ölmüşlere değin herkesi ilgilendiriyordu. *** Herkes sabahı zor bekliyor. Yedisinden yetmişine kadın, kız erkek, bütün azınlık dağ bayır demeden yollara düşmüş, Gümülcine istikametine doğru ilerliyor. Bu seli hiç kimse durduramaz...

Memleketlerine hasret öldüler

*** Mavi gözlü bir kurtarıcı, onlara tekrar Anadolu'yu vatan yaptı...*** Ve sonra hep çalıştılar, hep çalıştılar. Kimi bahçelerinde ıhlamur ağacını, kimi iğdeyi, kimi köyün çeşmesini, kimi de gürül gürül akan dereyi asla unutmadı. Son nefeslerine kadar memleket dediler...

Adliyeyi Sarsan Osman Paşa Marşı

*** Tutuklu sanıkların davaları, Kırcaali Bölge Mahkemesi'nde üç yıl sürdü. Görülen her duruşmada, insanı hayrete düşüren, "Analar, ne yiğitler doğurmuş!" dedirten manzaralar yaşandı.*** Türkçe bir "T" harfinin bile sakıncalı görüldüğü bir zamanda, Osman Paşa Marşı ile Bulgar Adliye'sini inleten, bir Osman'dır kendisi.*** Mahkemenin yönelttiği her soruyu duymazlıktan geliyor, hiç birine Bulgarca cevap vermiyordu. Sorulardan bunalınca da, yumruğunu havaya kaldırarak, var sesiyle: "Şanı büyük Osman Paşa/ Pilevne'den çıkmam diyor."Adım Osman! Osman! Osman, adımı değiştirmem diye haykırıyor...

Demir Baba Kimdir

*** Demir Baba, sol eli ile arslanın başı üzerinden birdenbire yelelerinden yakaladığı gibi kendine doğru çekmiş, sağ eliyle arslanın ensesine öyle bir darbe indirmiş ki, herkesin nefesini tutarak hayretle izlediği sessizlik içinde arslanın boynunun “küt” diye kırıldığı duyulmuş. Diğer arslanlar da teker teker saldırmış ve hepsi de Demir Baba tarafından aynı şekilde boyunları kırılarak yere atılmış.

Makbul İken Maktul Olan Tarihi Camimiz

Yarım asrı aşkın bir zamandır ibadete kapalı tutulan ve haraba yüz tutmuş olan tarihî camimiz, 9 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, resmen Bulgaristan devleti tarafından restore edilmeye başlatılmıştır.

Hutbe kılıç geleneği ne anlama geliyor?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne’deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın koleksiyonunda Kırcaali ve Eğridere camilerinin fotograflarını bulduk...

*** "19. yüzyılın en büyük görsel arşivi" olarak tanımlanan ve Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan koleksiyon, araştırmacılara dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihini okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı sunuyor. *** 918 albüm içerisinde 36 bin 585 fotoğraf bulunmakta. *** Dikkatinize sunduğumuz 2 fotograf, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın albümlerinde yer almakta. Kırca Ali ve Eğridere Camilerinin fotografları, belki de, ilk kez gün ışığı görmekte ve geniş okuyucu kitlelerine ulaşmakta...

Osmanlı Döneminde Tekke Kozluca Köyü

*** 1586 yılı Mihaloğulları Akıncılar Defteri'nde kayıtlı Tekke Kozluca köyündeki aile reislerinin isimleri; 1. Bekir Dede Balı, 2.Hızır Balı Bekir, 3.Kut Hüda Verdi, 4. Kurt Balı İbrahim, 5. Mehmet Ramazan, 6.Selim Şehsüvar, 7. Revane Abdullah, 8. Tatar Pir Gaib, 9. Nebi Gazi.

Kraliçe Ekaterina'nın Küçük Kaynarca Çeşmesi

*** Antlaşmanın imza yeri, Kraliçe Ekaterina tarafından belirlenmiştir. O, kendisini mitoloji su tanrısı Minerva ile benzetirmiş ve bu bölgedeki üç su ırmağı arasında gerçekleşmesini istemiş. Şu anda Küçük Kaynarca'da antlaşmanın anısı olarak tarihi çeşme ve park bulunmaktadır.

Toplam 97 haber.